top of page
"Meet people where they are"

Voor wat kan jij bij mij terecht?

Wat mag je verwachten?

invest in yourself, @CoachingByLies, You are worth it
 • Door actief te luisteren en gericht vragen te stellen, zoeken we samen uit wat jij nodig hebt, hoe jij het graag zou zien en hoe je dat kan bereiken.  

 • Testen en tools worden mee ingezet om meer inzichten te verwerven.

 • We achterhalen samen welke belemmerende factoren er mogelijks mee spelen en hoe je daarmee (anders?) om kan gaan.  

 • Waar nodig, geef ik psycho-educatie (zeker belangrijk bij stress- en burn out coaching).

 • Ik ben je trouwe supporter / cheerleader: ik sta heel de tijd naast je, moedig je aan waar je dat duwtje nodig hebt en complimenteer je bij je successen.

 • Ik ben neutraal en onbevooroordeeld. Voor mij zijn er geen taboes.
 • Ik verwijs door indien nodig.

Ik ondersteun je opdat je meer inzichten verkrijgt én daardoor je eigen veerkracht versterkt.  Ik leer je om in je eigen kracht te gaan staan en je eigen grenzen te bewakenResultaat: meer energie en (terug) meer zin in het leven!

Duurtijd?

 • De eerste keer leren we elkaar kennen en maak ik uitgebreid tijd vrij om je vraag en situatie helder te krijgen.  Samen bekijken we wat jij nodig hebt, waarmee je wil starten en wat jij al haalbaar ziet. 

 • Ik nodig je kort nadien graag terug uit. Even 'vinger aan de pols'.  Welk gevoel had je bij het eerste gesprek? Wat is er blijven hangen? Waar ben je al mee aan de slag gegaan?  

 • Nadien kies jij mee het tempo. Dit kan wekelijks à 2-wekelijks zijn afhankelijk van jouw situatie.  Een minder intensieve opvolging gebeurt maandelijks.  

 • Het aantal sessies die nodig zijn hangen af van je vragen, je verwachtingen en doen we ook steeds in overleg.  We evalueren regelmatig en sturen bij waar nodig.  Er is ook steeds de mogelijkheid tot een follow-up afspraak na verloop van tijd, om te zien of je volledig terug op de rails zit en kunt vasthouden aan hetgeen je geleerd hebt of mogelijks toch terug hervallen bent in oude gewoontes of valkuilen. 

Prijs?

​Coaching is een investering in jezelf én eentje waar je nog lang verder mee kan.  

Alle tools en inzichten die je verkrijgt tijdens een coaching, neem je je leven lang mee. 

Veel van mijn coachees staan nadien anders in het leven, slapen terug beter, piekeren

minder, genieten van meer ME-time, hebben hun eigen veerkracht en drive terugge-
vonden,... (referenties)  Als coach voorzie ik ook in voorbereiding en afwerking van 

ons gesprek. Regelmatig zal je dus een mailtje van mij krijgen met meer info.

 • Een individuele sessie duurt 60 a max 80 min aan 80 euro.

 • Verkies je zelf liever kortere sessies, dan spreken we dit vooraf duidelijk af en voor-
  zie ik 55 à 60 min, aan 65 euro.

 • Ik bied ook coaching in DUO met aangepaste prijzen. 

bottom of page