top of page

Trajecten rond mentaal welzijn in de zorg-, hulp-

en/of dienstverlening

In opdracht van de Vlaamse Overheid heeft The Human Link, een expertisecentrum dat in verschillende contexten de mentale gezondheid van mensen versterkt, trajecten rond mentaal welzijn uitgewerkt.  Ik ben mee opgeleid om teamversterkingstrajecten en intercollegiale coaching aan te bieden. 

We willen ons hierbij in eerste instantie vooral focussen op mensen binnen zorg en welzijn. Ik breid dit graag uit naar hulp- en dienstverleners, want ook daar is de nood groot. 

Doelstelling van de trajecten:

 • "gezonde mensen gezond houden": inzetten op preventie ipv behandeling;

 • bewustzijn creëren;

 • bespreekbaar maken van mentaal welzijn;

 • inschatten welzijn;

 • verbinding en samenwerking bevorderen: leren van elkaar, erkenning, ik ben niet alleen.

Elke medewerker / coachee krijgt gedurende 3  à 4 maanden toegang tot de M-PATH, een app ontwikkeld, door de KU Leuven om tussentijds het energielevel van de medewerkers en het team verder op te volgen en bespreekbaar te maken.  Deelnemers krijgen op regelmatige basis automatisch de vraag hun batterijpercentage in te vullen tot 3 maanden na de sessie. 

Belangrijke kernwoorden:

 • interactieve sessies;

 • in tussentijd is er follow-up via M-path;

 • M-path kan door de deelnemers tot drie maanden gebruikt worden.

Teamversterkingstraject

Met dit teamversterkingstraject gaan we aan de slag rond mentale gezondheid binnen een team.  De trajecten zijn kort, krachtig én versterkend.  Dit teamversterkingstraject geeft een team in 2 sessies van 2 uur haalbare TO DO's:

 •  Wat kan elk teamlid al goed als het gaat om zelfzorg?

 • Hoe kunnen we als team samenwerken om mentaal gezond te blijven?

 • Hoe rekening houden met ieders noden?

Doorheen verschillende opdrachten worden teamleden geholpen om beter voor zichzelf en elkaar te zorgen.  Heel concreet, op korte én lange termijn, met oog voor de specifieke werkomgeving.

In sessie 1 (2u) staan we stil bij het inschatten van je eigen batterij en de zelfzorg in het team.  Wat wordt reeds ingezet als recuperatie en op wat zouden we nog meer kunnen inzetten?  Daarnaast staan we ook stil bij het "groeien als team":

 • Welke uitdagingen leven er in het team?

 • Waar lopen jullie op vast?

 • Waar kunnen jullie nog in groeien?

We staan tijdens deze oefeningen ook stil bij de verschillende copingstijlen.  Op het einde krijgt iedereen de opdracht mee om de komende maand meer in te zetten op recuperatie:  Hoe ga je dat doen? Wat heb je nodig om volgende keer dichter bij je doelstelling te komen?

Sessie 2 (2u) volgt 1 maand later.  We evalueren eerst de opdracht uit de vorige sessie: heb je meer kunnen inzetten op recuperatie? Ben je dichter bij je doelstelling gekomen?  Wat heb je nodig om volgende maand nog een stap dichter bij je doel te komen?  Als afronding maken we als team afspraken rond de zelfzorg in ons team.  

Deze trajecten worden aangeboden aan een voordelig tarief.  Samen staan we sterk en dragen we zorg voor het welzijn van onze zorg-, hulp- en/of dienstverleners.  #samenveerkrachtig

teamversterkingstraject - trajecten rond mentaal welzijn binnen de zorg - Coaching By Lies

Intercollegiale coaching

Hulpverleners die autonoom werken, hebben vaak weinig mogelijkheid om hun welzijn te bespreken met mensen die in een gelijkaardige context vertoeven.  Denk hierbij aan dokters, kinesisten, osteopaten, vroedvrouwen, coaches, psychologen,... die op zichzelf werken en graag ook leren om bewuster met hun energie en welzijn om te gaan  Ik breng hen in deze trajecten bij elkaar.  Het traject bestaat uit 4 sessies van 2 uur. In elke sessie wordt er een nieuw thema behandeld.  De sessies bouwen inhoudelijk niet op elkaar verder en kunnen dus ieder afzonderlijk gevolgd worden. Wel moedigen we iedereen aan om het volledige traject te volgen.  Op deze manier kom je 4 maal samen met dezelfde groep deelnemers.  Naast inhoudelijke versterking en oefening tijdens elke sessie, zetten we in op de interactie en het uitwisselen van ervaringen tijdens de sessies.  

Een groep bestaat idealiter uit 4 tot 7 deelnemers.

In sessie 1 werken we rond werkplezier - Hoe bevlogen voel jij je? Wat zijn je energiegevers?  Hoe ga jij om met emoties?

In sessie 2 staan we stil bij de werkdruk - Het werk-energiebronnenmodel (Schaufeli) en doen we oefeningen rond autonomie, voorspelbaarheid, multitasken en perceptie.

In sessie 3 bespreken we grenzen stellen - Waarom zeg je steeds ja?  We leren onze grenzen herkennen en aangeven.

Tijdens sessie 4 staan we stil bij de constructieve relatie met jezelf - Mildheid versus je innerlijke criticus

Deze trajecten worden aangeboden aan een voordelig tarief.  Samen staan we sterk en dragen we zorg voor het welzijn van onze zorg-, hulp- en/of dienstverleners.  #samenveerkrachtig

Intercollegiale coaching - trajecten rond mentaal welzijn aan ondernemers / zelfstandigen - Coaching By Lies
bottom of page